Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 120/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich z 2015-12-07

VI ACa 642/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 18 stycznia 2013

Data publikacji: 7 kwietnia 2013

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

kara umowna, budowa, gotowość do odbioru końcowego, zgłoszenie przez wykonawcę, odbiór robót, zakończenie roboty, przedmiot umowy, robota budowlana, teren
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, budowa, gotowość do odbioru końcowego, zgłoszenie przez wykonawcę, odbiór robót, zakończenie roboty, zgłoszenie przez wykonawcę gotowości, przedmiot umowy, budowa sali gimnastyczna, dziennik budowy, termin przedmiotu, usterka, robota budowlana, osiągnięcie gotowości do odbioru, opóźnienie w oddaniu, teren, zakończenie robót budowlanych, wada, wjazd na teren budowy, miarkowanie kary
Zobacz»

I ACa 384/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 11 września 2013

Data publikacji: 27 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

kara umowna, studnia, gmina, zwłoka, umowa, projekt
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, studnia, studnie rewizyjne, gmina, miarkowanie kary umownej, powłoka, zwłoka, ściek, wykonanie studni, zmniejszenie kary umownej, umowa, znaczna część, nienależyte wykonanie, budowa kanalizacji sanitarna, zmiana umowy, projekt, dokumentacja projektowa, wykonanie zobowiązania, wykonanie kanalizacji, przykanalik
Zobacz»

VIII GC 121/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 14 sierpnia 2018

Data publikacji: 29 sierpnia 2018

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

kara umowna, kierownik budowy, zakończenie roboty, gotowość do odbioru końcowego, świadek, wykonanie przedmiotu umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, sieć wodociągowa, inspektor nadzoru, kierownik budowy, wpis do dziennika budowy, zakończenie roboty, wodociąg, termin, gotowość do odbioru końcowego, pozwany, dokumentacja, świadek, rażące wygórowanie, inwentaryzacja, dystrybucja wody, miarkowanie kary umownej, dokonanie odbioru, wykonanie przedmiotu umowy, zeznanie świadków, protokół
Zobacz»

I ACa 1577/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 27 marca 2015

Data publikacji: 4 maja 2015

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

kara umowna, odbiór końcowy, wykonanie przedmiotu umowy, zwłoka, kierownik budowy, inwestor, zakończenie roboty, robota budowlana
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odbiór końcowy, wykonanie przedmiotu umowy, zwłoka w wykonaniu przedmiotu, plac zabawy, zwłoka, element infrastruktury, droga przeciwpożarowa, obiekt, kierownik budowy, inwestor, pozwolenie na użytkowanie, odbiór końcowy budynku, wpis w dziennikach budowy, kara umowna za zwłokę, zakończenie roboty, protokół bezusterkowego odbioru, robota budowlana, zakład budowlany, zakończenie robót budowlanych
Zobacz»

I ACa 302/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 23 września 2016

Data publikacji: 18 października 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

kara umowna, przedmiot umowy, zakończenie roboty, robota budowlana, gotowość do odbioru końcowego, data zakończenia, budowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, przedmiot umowy, zakończenie przedmiotu umowy, kaucja, zakończenie roboty, opóźnienie w zakończeniu, wartość zabezpieczenia, zakończenie pracy, robota budowlana, gotowość do odbioru końcowego, pozwany, gotowość obiektu do odbioru, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, potrącenie, wada, występowanie opóźnień, termin zakończenia robót, data zakończenia, budowa, montaż daszków
Zobacz»

I Ca 211/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 5 sierpnia 2014

Data publikacji: 27 sierpnia 2014

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

kara umowna, zakończenie roboty, przedmiot umowy, gotowość do odbioru końcowego, budowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, zakończenie roboty, przekazanie do eksploatacji, protokół odbioru końcowy, zakończenie robót i przekazanie, przedmiot umowy, zasilanie energetyczne, brak zasilania, gotowość do odbioru końcowego, terminowe zakończenie, termin zakończenia robót, dzień zgłoszenia gotowości, termin oddania, umówiony termin, zakończenie realizacji przedmiotu umowy, budowa, pozwana gmina, stacja uzdatniania wody, dokonanie odbioru, termin zakończenia realizacji
Zobacz»

I ACa 1040/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 17 marca 2016

Data publikacji: 11 maja 2016

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

kara umowna, projekt, robota budowlana, inwestor, przedmiot umowy, odbiór robót, budowa, odbiór końcowy, zwłoka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, inspektor nadzoru, projekt, robota budowlana, inwestor, przedmiot umowy, dziennik budowy, przęsło ogrodzenia, odbiór robót, budowa, odbiór końcowy, wykonanie zobowiązania, zwłoka, wada, skuteczne przekazanie, zwłoka w przekazaniu, miarkowanie kary umownej, powołanie komisji, faktyczne wykonanie robót, przystąpienie do odbioru
Zobacz»

I ACa 234/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 17 lipca 2014

Data publikacji: 24 października 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

kara umowna, odbiór końcowy, zakończenie roboty, robota budowlana, projekt, budowa, przedmiot umowy, inwestor
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, inżynier projektu, odbiór końcowy, wada, zakończenie roboty, robota budowlana, obiekt budowlany, projekt, bezpieczeństwo życia, warunki umowy, prawo budowlane, całkowite zakończenie, budowla, wydanie pozwolenia na użytkowanie, budowa, wpływ na wydanie, przedmiot umowy, miarkowanie kary, życie i zdrowie ludzi, inwestor
Zobacz»

I C 1621/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 8 czerwca 2018

Data publikacji: 28 maja 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

kara umowna, odbiór końcowy, wykonanie przedmiotu, przekazanie placu budowy, techniczne wykonanie i odbiór, wykonanie i odbiór robót, przedmiot umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, azbest, odbiór końcowy, korzenie drzewa, płot betonowy, rozpoczęty dzień, podwykonawca, robota dodatkowa, wykonanie przedmiotu, przekazanie placu budowy, kabel, przedmiot zamówienia, protokół z dni, techniczne wykonanie i odbiór, wykonanie i odbiór robót, dzień opóźnienia, protokół przekazania placu budowy, usterka, przedmiot umowy, termin końcowy wykonania przedmiotu
Zobacz»

V ACa 1009/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 22 września 2016

Data publikacji: 14 października 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

kara umowna, inwestor, przedmiot umowy, projekt, plac budowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, inwestor, pozwolenie na budowę, pozwany, hala magazynowa, opóźnienie, dobra organizacja, przedmiot umowy, wykonanie roboty, potrącenie, realizacja robót, odszkodowanie, projekt, wykonanie hali, wpis w dziennikach budowy, plac budowy, przeszkoda, termin, umowa strony, przedwstępna umowa dzierżawy
Zobacz»

I ACa 72/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 8 maja 2013

Data publikacji: 30 października 2013

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

kara umowna, przekazanie placu budowy, protokolarne przekazanie, inwestor, umowa, kierownik budowy, teren
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, przekazanie placu budowy, protokolarne przekazanie, prawo budowlane, pozwolenie na budowę, inwestor, poprzednik prawny powódki, umowa, teren budowy, pozwany, dziennik budowy, protokolarne przekazanie placu budowy, odstąpienie od umowy, rozpoczęcie robót, inwestycja, miarkowanie kary umownej, kierownik budowy, wierzytelność, urobek, teren
Zobacz»

I ACa 283/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 13 maja 2015

Data publikacji: 26 czerwca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

kara umowna, budowa, zwłoka, umowa, odbiór końcowy, projekt, gmina
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, sieć wodociągowa wraz, budowa, inwentaryzacje powykonawcze, miarkowanie kary umownej, wodociąg, wodomierz, zwłoka, strona powodowa, inwestycja, umowa, budowa sieci wodociągowa, odbiór końcowy, projekt, opóźnienie, inwentaryzacja geodezyjna, gmina, mapa, geodezyjny pomiar, nawierzchnia
Zobacz»

I ACa 347/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 23 września 2014

Data publikacji: 13 stycznia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

kara umowna, zakończenie roboty, kierownik budowy, zwłoka, umowa, data zakończenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, zakończenie roboty, miarkowanie kary umownej, dziennik budowy, kierownik budowy, przepust, pozwany, zwłoka, umowa, inspektor nadzoru, data zakończenia robót, wysokość kary umowna, zakończenie pracy, wykonanie zobowiązania, pobocze, podpisanie protokołu odbioru, data zakończenia, termin zakończenia realizacji umowy, rów przydrożny, odcinek
Zobacz»

I ACa 343/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 5 listopada 2015

Data publikacji: 14 grudnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

kara umowna, gmina, przekazanie placu budowy, inwestor, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, gmina, pozwana gmina, warunki atmosferyczne, opad, opóźnienie, dziennik budowy, przekazanie placu budowy, gwałtowna ulewa, chmura, inwestor, teren budowy, umowa, termin wykonania zadania, syndyk masy upadłości, budownictwo drogowe, plac robót, wichura, dzień zwłoki, inspektor nadzoru
Zobacz»

I ACa 1196/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 18 listopada 2014

Data publikacji: 26 stycznia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

kara umowna, zwłoka, zakończenie roboty, wykonanie przedmiotu umowy, budowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, strona powodowa, zgłoszenie robót do odbioru, zwłoka, termin zgłoszenia, zmniejszenie kary umownej, przedmiot umowy do odbioru, zmiarkowanie kary umownej, pozwany, miarkowanie kary umownej, wysokość kary umowna, wynagrodzenie brutto, zakończenie roboty, końcowa robota, wada, rażące wygórowanie, nienależyte wykonanie zobowiązania, wykonanie przedmiotu umowy, umowa w terminach, budowa
Zobacz»

I ACa 1152/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 7 grudnia 2012

Data publikacji: 5 kwietnia 2013

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

kara umowna, teren, umowa, plac budowy, robota budowlana
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, udostępnienie terenu budowy, teren, umowa, wiata, pozwany, miarkowanie kary umownej, plac budowy, odstąpienie od umowy, umowa o roboty budowlane, kara umowna za opóźnienie, naliczenie kary umownej, słup nośny, rozpoczęcie robót, konstrukcja, robota budowlana, stacja paliwa, zadaszenie stacji, naliczanie kary umownej, montaż
Zobacz»

I C 958/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koninie

Data orzeczenia: 31 maja 2017

Data publikacji: 21 sierpnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

kara umowna, gotowość do odbioru końcowego, umowa, kierownik budowy, przekazanie placu budowy, świadek, inwestor
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • podwykonawca, kara umowna, roku wykonawcy, gotowość do odbioru końcowego, prąd, dziennik budowy, miejsce poboru, kompleks sportowy, wykonanie przyłącza, pobór energii, opóźnienie w realizacji zadania, naliczenie kary umownej, usterka, umowa, inspektor nadzoru, opad, kierownik budowy, przekazanie placu budowy, świadek, inwestor
Zobacz»

I C 644/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zamościu

Data orzeczenia: 26 lutego 2015

Data publikacji: 30 marca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

kara umowna, zwłoka, gmina, wykonanie przedmiotu, przekazanie placu budowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, dzień zwłoki, zwłoka, gmina, teren budowy, warunki atmosferyczne, inspektor nadzoru, dziennik budowy, rozpoczęty dzień, gwałtowna ulewa, chmura, opad, termin wykonania zadania, wynagrodzenie umowne, wykonanie przedmiotu, zwłoka w wykonaniu przedmiotu, wichura, przekazanie placu budowy, naliczenie kary umownej, wykonanie roboty
Zobacz»

X GC 995/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 4 kwietnia 2018

Data publikacji: 23 lipca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

kara umowna, przedmiot umowy, robota budowlana, odbiór końcowy, projekt, inwestor, kierownik budowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, przedmiot umowy, robota budowlana, straż pożarna, odbiór końcowy, protokół rozprawy, projekt, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, kontrola straży, obiekt, opóźnienie, inwestor, transkrypcja, umowa o roboty budowlane, pochylnia, poziom wody gruntowej, e, kierownik budowy, wykonanie roboty, nadzór
Zobacz»

VI ACa 1408/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 14 grudnia 2016

Data publikacji: 16 października 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

kara umowna, projekt, organizacja ruchu, przedmiot umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, projekt, zapłata kary umowna, organizacja ruchu, przedmiot umowy, droga powiatowa, wydanie projektu, dzień opóźnienia, dzieło, realizacja przedmiotu umowy, przedmiot zamówienia, komplet projektów, pozwany, powiat, ciąg drogi, oddanie przedmiotu, termin, przekazanie kompletu, trudność w realizacji, opiniowanie projektów
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Sylwia Wojciechowska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Czyniewska
Data wytworzenia informacji: