Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 124/12 - postanowienie Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich z 2014-05-08

II C 74/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 30 czerwca 2015

Data publikacji: 31 lipca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, prawo użytkowania wieczyste, opłata roczna, budynek, własność, użytkownik wieczysty, komunalizacja, przedmiotowa nieruchomość, gospodarka nieruchomościami, kserokopia, ustawa o gospodarce, użytkowanie wieczyste gruntu, decyzję komunalizacyjną, księga wieczysta, prawo własności budynków, prawo i roszczenie, miasto, przeniesienie, naniesienie budowlane, dotychczasowy użytkownik
Zobacz»

III Ca 1015/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 30 maja 2017

Data publikacji: 12 października 2017

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • prawo użytkowania wieczyste, nieruchomość, rozwiązanie stosunku użytkowania wieczystego, plan zagospodarowania przestrzennego, pierwotny użytkownik wieczysty, dąbek, śląskie, rejestr zabytków, teren, zabudowa działki, wojewódzki konserwator zabytków, notariusz, żądanie rozwiązania, naczelnik gminy, oddanie gruntu w użytkowanie, umowa użytkowania wieczystego, prawo użytkowania wieczystego działki, przeznaczenie gruntów, podstawa faktyczna orzeczenia, grunt w użytkowanie wieczyste
Zobacz»

I C 606/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 8 stycznia 2016

Data publikacji: 4 lutego 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • prawo użytkowania wieczyste, księga wieczysta, opłata za rok, użytkownik wieczysty, powodowa gmina, skuteczne przeniesienie, przeniesienie prawa użytkowania wieczystego, opłata roczna, umowa przeniesienia prawa, umowa ustanowienia służebności, nieruchomość, zaległa opłata, pozwany, opłata za użytkowanie wieczyste, prawo użytkowania wieczyste nieruchomości, wpis w księdze wieczystej, ustanowienie służebności gruntowej, przedmiotowe prawo, umowa z dniem, przejęcie długu
Zobacz»

XXIV C 523/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 10 października 2012

Data publikacji: 26 września 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • prawo użytkowania wieczyste, przebudowa i modernizacja, budynek, użytkownik wieczysty, księga wieczysta, nieruchomość, umowa o oddanie, terminów przebudowy, modernizacja budynku, rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego, sposób korzystania z nieruchomości, podany termin, wywłaszczanie nieruchomości, prawne użytkowania, oddanie gruntu, gospodarka gruntami, użytkowanie wieczyste przedmiotowego gruntu, prace modernizacyjne, ujawnienie w księdze wieczystej, grunt i sprzedaż
Zobacz»

I ACa 804/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 9 listopada 2011

Data publikacji: 19 lipca 2013

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • prawo użytkowania wieczyste, ustanowienie prawa użytkowania wieczystego, opłata roczna, nieruchomość, umowa ustanowienia prawa użytkowania, grunt w użytkowanie wieczyste, oddanie gruntu w użytkowanie, prawo użytkowania wieczystego gruntu, gospodarka nieruchomościami, decyzja administracyjna, bonifikata, ustawa o gospodarce, zwrot budynków, grunt budynków, własność, forma aktu notarialnego, notarialna umowa ustanowienia, zawarcie umowy, system ustanawiania, powyżej przedstawiony pogląd
Zobacz»

I ACa 1494/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 16 listopada 2017

Data publikacji: 7 lutego 2018

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, użytkownik wieczysty, droga publiczna, prawo użytkowania wieczyste, księga wieczysta, wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego, opłata roczna za użytkowanie, ustalenie opłaty, użytkowanie wieczyste nieruchomości, potrącenie, grunt wydzielony pod drogi, gospodarka nieruchomościami, opłata za użytkowanie wieczyste, podział nieruchomości, aktualizacja opłaty, nieruchomość rolna skarbu państwa, ustawa o gospodarce, brak zastosowania, droga gminna, wysokość opłaty
Zobacz»

XVI C 1188/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 24 czerwca 2019

Data publikacji: 8 lipca 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • opłata roczna, nieruchomość, czynsz symboliczny, prawo użytkowania wieczyste, grunt, dekret, opłata symboliczna, prezydent, księga wieczysta, użytkownik wieczysty, repertorium, gospodarka nieruchomościami, wysokość opłaty, samorządowe kolegium odwoławcze, umowa zniesienia współużytkowania, nieruchomość gruntowa, właściciel, sąd administracyjny, wieczysta przedmiotowa nieruchomość, wieczysta dzierżawa
Zobacz»

I ACa 625/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 11 grudnia 2012

Data publikacji: 4 marca 2013

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • księga wieczysta, prawo użytkowania wieczyste, opłata roczna, nieruchomość, wpis do ksiąg wieczysty, opłata za wieczyste użytkowanie, użytkownik wieczysty całej nieruchomości, pozwana wytwórnia, wieczyste użytkowanie gruntu, minister infrastruktury, wpis prawa użytkowania wieczystego, decyzja uwłaszczeniowa, rzeczywisty stan prawny, warszawa, przedsiębiorstwo państwowe, grunt skarbu państwa, prawo w drodze, świadczenie nienależne, zarzut potrącenia wierzytelności, wojewoda
Zobacz»

I C 1669/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 7 kwietnia 2015

Data publikacji: 21 czerwca 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • prawo użytkowania wieczyste, opłata roczna, prezydent, aktualizacja, strona powodowa, ustalenie warunków zabudowy, opłata od użytkowania wieczystego, pozwany, użytkownik wieczysty, zmniejszenie opłaty, nieruchomość, udział w prawie użytkowania, w prawo, postępowanie administracyjne, gospodarka nieruchomościami, ustawa o gospodarce, samorządowe kolegium odwoławcze, stawka procentowa opłaty, użytkowanie wieczyste zgodnie, wysokość opłaty
Zobacz»

I Ca 163/16

wyrok

Sąd Okręgowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 1 września 2016

Data publikacji: 4 stycznia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • prawo użytkowania wieczyste, nieruchomość, użytkownik wieczysty, księga wieczysta, parcela gruntowa, działka ewidencyjna o numerach, rzeczywisty stan prawny, gmina, wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego, dawna parcela, starosta, nowa księga wieczysta, zarząd miasta, oświadczenie zarządu, jednostka komunalna, wykreślenie z działu, umowa o oddanie, wygaszenie prawa użytkowania, udział spółdzielni mieszkaniowej, właściciel
Zobacz»

VI ACa 765/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 17 marca 2015

Data publikacji: 22 kwietnia 2015

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, prawo użytkowania wieczyste, współużytkownik wieczysty, w prawo, prawo użytkowania wieczyste nieruchomości, udział w prawie użytkowania, udział, wypowiedzenie wysokości, powodowa spółdzielnia, nieruchomość gruntowa, właściciel nieruchomości, wspólność prawa, faktyczny udział, opłata za użytkowanie wieczyste, udział powódki, księga wieczysta, dotychczasowa opłata roczna, wysokość należnej opłaty rocznej, skuteczność wypowiedzenia, stawka opłaty za użytkowanie
Zobacz»

II Ca 302/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 10 kwietnia 2014

Data publikacji: 10 października 2014

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • prawo użytkowania wieczyste, część w prawie, odrębna własność lokali, związek z udziałem, w prawo, własność, użytkownik wieczysty, gospodarka nieruchomościami, udział, zapłata opłaty roczna, rok kalendarzowy, nabywca, świadczenie podzielne, zbycie prawa użytkowania wieczystego, czas trwania użytkowania wieczystego, nieruchomość, zmniejszenie opłaty, ustawa o gospodarce, udział w prawie użytkowania, numer
Zobacz»

II C 50/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 31 marca 2016

Data publikacji: 28 kwietnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • opłata roczna, użytkownik wieczysty, prawo użytkowania wieczyste, księga wieczysta, nieruchomość, użytkowanie wieczyste nieruchomości, opłata za użytkowanie wieczyste, nabywca prawa użytkowania wieczystego, wieczysta przedmiotowa nieruchomość, dokonanie wpisu, stosunek użytkowania wieczystego, zapłata opłaty, okres roku kalendarzowego, gospodarka nieruchomościami, wpis nabywcy, przeniesienie prawa użytkowania wieczystego, wpis w księdze wieczystej, współużytkownik wieczysty, nieruchomość gruntowa, stosowna część opłaty
Zobacz»

III Ca 103/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 5 marca 2018

Data publikacji: 9 sierpnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • gospodarka nieruchomościami, prawo użytkowania wieczyste, wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego, nieruchomość, obowiązek zapłaty opłaty rocznej, zbycie prawa użytkowania wieczystego, wpis do księgi, rok kalendarzowy, ustawa z dniem, księga wieczysta, możliwość korzystania przez użytkownika, dzień sporządzenia aktu notarialnego, korzystanie przez użytkownika wieczystego, postępowanie uproszczone, czas trwania użytkowania wieczystego, miasto, trwania prawa, ustalenie wysokości opłaty rocznej, sprawa wniosku, dokonanie wpisu
Zobacz»

VI ACa 1385/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 15 września 2015

Data publikacji: 19 października 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, prawo użytkowania wieczyste, urządzenie księgi wieczystej, przedmiotowa nieruchomość, prawo dzierżawy, księga wieczysta, możliwość przekształcenia, ustanowienie użytkowania wieczystego, urząd dzielnicy, przekształcenie prawa, umowa notarialna użytkowania wieczystego, gmina, zawarcie umowy dzierżawy, ogłoszenie o przetargu, zawarcie umowy notarialnej, prawo użytkowania wieczyste nieruchomości, miasto, oddanie w dzierżawę, pozwany, księga wieczysta dla nieruchomości
Zobacz»

I C 1482/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Data orzeczenia: 28 listopada 2013

Data publikacji: 12 czerwca 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, chata, rekonstrukcja, użytkownik wieczysty, umowa użytkowania wieczystego nieruchomości, umowa przeniesienia prawa, jelenia góra, sposób korzystania z nieruchomości, budynek, rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego, obiekt zabytkowy, grunt, prawo użytkowania wieczyste, obiekt w celach, poprawa warunków zagospodarowania, wykonanie warunkowe, wydział ksiąg wieczysty, zabytkowy budynek, przeznaczenie, udział w prawie użytkowania
Zobacz»

I C 1736/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 4 kwietnia 2018

Data publikacji: 27 listopada 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • wypowiedzenie wysokości dotychczasowej opłaty, dział spadków, prawo użytkowania wieczyste, wypowiedzenie opłaty rocznej, udział, współwłaściciel lokali, w prawo, obowiązek uiszczania opłaty, udział w spadku, wyodrębniony lokal, brak legitymacji biernej, spadkobierca za długi spadkowe, pozwany, udział w prawach, cała opłata, wysokość należnej opłaty, współwłasność lokali, użytkowanie wieczyste gruntu, użytkownik wieczysty, nieruchomość
Zobacz»

I C 105/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 26 kwietnia 2017

Data publikacji: 7 czerwca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • prawo użytkowania wieczyste, nieruchomość, wartość prawa własności, gospodarowanie nieruchomości, wartość, wartość prawa użytkowania wieczystego, przedmiot prawa użytkowania wieczystego, zbycie prawa użytkowania wieczystego, nieruchomość rolna skarbu państwa, pozwany instytut, operat, prawo pierwokupu, własność, moc prawa, niewykorzystany okres, wartość rynkowa nieruchomości, odsetka za opóźnienie, agencja nieruchomości rolna, decyzja wojewody, zbywca
Zobacz»

III Ca 1823/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 16 marca 2016

Data publikacji: 17 maja 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • użytkownik wieczysty, prawo użytkowania wieczyste, nieruchomość, księga wieczysta, przeniesienie prawa użytkowania wieczystego, nabywca, gospodarka nieruchomościami, opłata za użytkowanie wieczyste, część opłaty rocznej, wpis w księdze wieczystej, stosunek użytkowania wieczystego, wpis do ksiąg wieczysty, wieczyste grunty, okres roku kalendarzowego, oddanie nieruchomości gruntowej, rzeczywisty okres, stosowna część opłaty, świadczenie niepodzielne, użytkowanie wieczyste nieruchomości, wieczysta przedmiotowa nieruchomość
Zobacz»

I C 1233/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 13 października 2015

Data publikacji: 14 stycznia 2016

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • prawo użytkowania wieczyste, nieruchomość, proporcjonalne rozliczenie, użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, rozliczenie opłaty, użytkownik wieczysty, część opłaty rocznej, strona powodowa prawa użytkowania, rata, czas trwania użytkowania wieczystego, przedmiotowa działko, gospodarka nieruchomościami, prawo użytkowania wieczystego przedmiotowego, powierzchnia, świadczenie niepodzielne, zbycie przez stronę powodową, przysługiwanie, zbycie prawa, zbywca prawa, siedziba
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Sylwia Wojciechowska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Czyniewska
Data wytworzenia informacji: