Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
178

I C 662/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2014-04-08

Data publikacji: 2014-06-03

trafność 100%

I C 662/13 UZASADNIENIE Małoletni powód M. B. (1) reprezentowany przez przedstawiciela ustawowego A. B. (1) wniósł o zasądzenie od strony pozwanej Towarzystwa (...) S.A. w W. kwoty 50.000 zł., tytułem zadośćuczynienia z ustawowymi odsetkami od kwoty 20.000 zł., od dnia 22.05.2012r., do dnia zapłaty i od kwoty 30.000 zł., od dnia doręczenia pozwu do dnia zapłaty oraz o zasądzenie na jego rzecz nieterminowej renty w wysokości 700 zł., miesięcznie płatnej do 10-go każdego miesiąca od stycznia 2012r
Czytaj więcej»

I C 960/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2014-07-31

Data publikacji: 2014-09-11

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: -
Sygnatura akt I C 960/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 lipca 2014 roku Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Czyniewska Protokolant: Ewelina Potuszyńska po rozpoznaniu w dniu 21 lipca 2014 roku w Ząbkowicach Śląskich na rozprawie sprawy z powództwa M. A. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę 16.294,06zł I zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda M. A. kwotę 15.294,51zł (piętnaście tysięc
Czytaj więcej»

I C 944/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2014-05-22

Data publikacji: 2014-06-06

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 944/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 maja 2014 roku Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Czyniewska Protokolant: Ewelina Potuszyńska po rozpoznaniu w dniu 08 maja 2014 roku w Ząbkowicach Śląskich na rozprawie sprawy z powództwa A. D. przeciwko Kołu (...) w Z. o zapłatę 9.014,95zł I powództwo oddala; II zasądza od powódki A. D. na rzecz pozwanego Koła (...) w Z. kwotę 1.217zł tytułem zwrotu kosztów pr
Czytaj więcej»

I C 968/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2014-05-26

Data publikacji: 2014-05-27

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: -
Sygn. akt I C 968/13 UZASADNIENIE Powód A. D. (1) wniósł o zasadzenie od pozwanego T. S. kwoty 1.944,51 zł. z ustawowymi odsetkami od dnia 19.11.2013r., do dnia zapłaty. W uzasadnieniu powództwa powód podniósł, że jest on właścicielem dwóch działek rolnych o pow. 12,44 ha. W roku 2012 doszło do uszkodzenia darni powyższych działek przez zwierzynę łowną W związku z brakiem porozumienia z dzierżawcą obwodu łowieckiego, zlecił oszacowanie szkód pozwanemu jako rzeczoznawcy w zakresie rolnictwa. Pozw
Czytaj więcej»

I C 1055/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2015-02-25

Data publikacji: 2015-10-13

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: -
Sygnatura akt I C 1055/14 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 lutego 2015 roku Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich w składzie: Przewodniczący: Sędzia SR A. G. Protokolant:Kamila Szwarc po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2015 r. w Ząbkowicach Śląskich sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W. przeciwko W. S. o zapłatę 9141,97 zł oddala powództwo Sygnatura akt I C 1055/14 UZASADNIENIE Powód (...) Niestandaryzowany Sek
Czytaj więcej»

I Ns 124/12

postanowienie

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2014-05-08

Data publikacji: 2014-05-27

trafność 100%

Sygn. akt I Ns 124/12 POSTANOWIENIE Dnia 08 maja 2014 roku Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Czyniewska Protokolant: Ewelina Potuszyńska po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2014 roku w Ząbkowicach Śląskich na rozprawie sprawy z wniosku B. Ł. przy uczestnictwie T. M. o dział spadku po zm. M. B. i J. B. postanawia: I ustalić, iż w skład spadku po M. B. zmarłej dnia 09 września 2005 roku w P. wchodzi udział w wysokości 1/2 w nieruchomości
Czytaj więcej»

I Ns 22/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2014-12-01

Data publikacji: 2014-12-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: -
Sygn. akt I Ns 22/12 POSTANOWIENIE Dnia 01 grudnia 2014 roku Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Czyniewska Protokolant: Ewelina Potuszyńska po rozpoznaniu w dniu 01 grudnia 2014 roku w Ząbkowicach Śląskich na rozprawie sprawy z wniosku J. S. (1) o stwierdzenie nabycia spadku po zm. A. W. (1) i J. W. (1) I stwierdza, że spadek po A. W. (1) zmarłej dnia 18 lutego 1978 roku w S. ostatnio stale zamieszkałej w S. na podstawie testamentu z d
Czytaj więcej»

I Ns 272/12

postanowienie

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2014-03-03

Data publikacji: 2015-09-17

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ns 272/12 POSTANOWIENIE Dnia 03 marca 2014 roku Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Czyniewska Protokolant: Ewelina Potuszyńska po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2014 roku w Ząbkowicach Śląskich na rozprawie sprawy z wniosku Z. R. przy uczestnictwie J. M. o zasiedzenie postanawia: I stwierdzić, że wnioskodawca Z. R. nabył z dniem 11 marca 2011 roku przez zasiedzenie część działki numer (...) o powierzchni 0,0144ha, położonej w
Czytaj więcej»

I Ns 272/12

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2014-03-11

Data publikacji: 2020-09-08

trafność 100%

I Ns 272/12 UZASADNIENIA Wnioskodawca Z. R. wniósł o stwierdzenie , ze z dniem 11.03.2011r., nabył przez zasiedzenie nieruchomość o powierzchni 147 m2., położoną w B. stanowiącą część działki numer (...) dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczysta KW (...) . W uzasadnieniu wniosku wnioskodawca podniósł, że w 1980r., w wyniku odnowienia granic uprawniony geodeta wskazał ojcu wnioskodawcy granice jego gruntu, które następnie zostały potwierdzone w decy
Czytaj więcej»

I Ns 382/11

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2014-01-31

Data publikacji: 2015-09-17

trafność 100%

I Ns 382/11 UZASADNIENIE Wnioskodawczyni M. M. wniosła o zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w B. składającej się z działek numer (...) w ten sposób aby wnioskodawczyni przyznać ½ powierzchni o obszarze 0,535 ha. W uzasadnieniu wniosku wnioskodawczyni podniosła od lat między wnioskodawczynią a uczestnikiem zaczęły narastać konflikty związane z brakiem porozumienia co do korzystania z nieruchomości. Wnioskodawczyni została pozbawiona możliwości zamieszkania w budynku mieszkalnym. Uc
Czytaj więcej»