Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
178

I Ns 382/11

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2014-01-31

Data publikacji: 2015-09-17

trafność 100%

I Ns 382/11 UZASADNIENIE Wnioskodawczyni M. M. wniosła o zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w B. składającej się z działek numer (...) w ten sposób aby wnioskodawczyni przyznać ½ powierzchni o obszarze 0,535 ha. W uzasadnieniu wniosku wnioskodawczyni podniosła od lat między wnioskodawczynią a uczestnikiem zaczęły narastać konflikty związane z brakiem porozumienia co do korzystania z nieruchomości. Wnioskodawczyni została pozbawiona możliwości zamieszkania w budynku mieszkalnym. Uc
Czytaj więcej»

I Ns 674/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2014-10-02

Data publikacji: 2014-10-20

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: -
Sygn. akt I Ns 674/13 POSTANOWIENIE Dnia 02 października 2014 roku Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Czyniewska Protokolant: Ewelina Potuszyńska po rozpoznaniu w dniu 18 września 2014 roku w Ząbkowicach Śląskich na rozprawie sprawy z wniosku B. B. i W. B. przy udziale A. M. o ustanowienie drogi koniecznej postanawia: I wniosek oddalić; II ustalić, że wnioskodawcy i uczestnik ponoszą koszty związane ze swoim udziałem w sprawie; III zwr
Czytaj więcej»

I Ns 840/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2014-12-22

Data publikacji: 2015-09-17

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: -
Sygn. akt I Ns 840/13 POSTANOWIENIE Dnia 22 grudnia 2014 roku Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Czyniewska Protokolant: Ewelina Potuszyńska po rozpoznaniu w dniu 22 grudnia 2014 roku w Ząbkowicach Śląskich na rozprawie sprawy z wniosku W. S. o uznanie za zmarłą T. G. postanawia: I oddalić wniosek; II ustalić, że wnioskodawca ponosi koszty związane ze swoim udziałem w sprawie. I Ns 840/13 UZASADNIENIE Wnioskodawca W. szabat wniósł o uz
Czytaj więcej»

II K 2/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2015-10-20

Data publikacji: 2016-02-08

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt II K 2/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 października 2015 r. Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śl. II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący:SSR Anna Kudryńska Protokolant:Agnieszka Wójcik Przy udziale Prokuratora: Beata Ignacak z Prokuratury Rejonowej w Ząbkowicach Śl. za Prokuraturę Rejonową Ł. po rozpoznaniu w dniu 02.02.2015 r., 03.03.2015 r., 30.03.2015 r., 29.06.2015 r., 30.06.2015 r., 08.09.2015 r., 13.10.2015 r., w Z. sprawy J. M. syna J. i S. z d. P. ur. (..
Czytaj więcej»

I Ns 465/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2014-06-27

Data publikacji: 2015-09-17

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ns 465/13 POSTANOWIENIE Dnia 27 czerwca 2014 roku Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Aneta Gawron Protokolant: Ewelina Potuszyńska po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2014 roku w Ząbkowicach Śląskich na rozprawie sprawy z wniosku J. Z. i R. Z. przy uczestnictwie E. Z. (1) i Skarbu Państwa- Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe” Nadleśnictwo B. o zasiedzenie postanawia: I oddalić wniosek; II zasądzić od wnioskodawców J. Z. i R
Czytaj więcej»

I Ns 514/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2015-08-31

Data publikacji: 2015-09-08

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: -
Sygn. akt I Ns 514/14 POSTANOWIENIE Dnia 31 sierpnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Czyniewska Protokolant: Ewelina Potuszyńska po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2015 roku w Ząbkowicach Śląskich na rozprawie sprawy z wniosku W. L. przy uczestnictwie A. D. o stwierdzenie nabycia spadku po zm. F. D. (1) I stwierdza, że spadek po F. D. (1) zmarłej dnia 30 maja 1997 roku w Z. ostatnio stale zamieszkałej w M. na podstawie usta
Czytaj więcej»

I C 960/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2014-07-31

Data publikacji: 2014-09-11

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: -
Sygnatura akt I C 960/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 lipca 2014 roku Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Czyniewska Protokolant: Ewelina Potuszyńska po rozpoznaniu w dniu 21 lipca 2014 roku w Ząbkowicach Śląskich na rozprawie sprawy z powództwa M. A. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę 16.294,06zł I zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda M. A. kwotę 15.294,51zł (piętnaście tysięc
Czytaj więcej»

I C 944/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2014-05-22

Data publikacji: 2014-06-06

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 944/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 maja 2014 roku Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Czyniewska Protokolant: Ewelina Potuszyńska po rozpoznaniu w dniu 08 maja 2014 roku w Ząbkowicach Śląskich na rozprawie sprawy z powództwa A. D. przeciwko Kołu (...) w Z. o zapłatę 9.014,95zł I powództwo oddala; II zasądza od powódki A. D. na rzecz pozwanego Koła (...) w Z. kwotę 1.217zł tytułem zwrotu kosztów pr
Czytaj więcej»

I C 968/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2014-05-26

Data publikacji: 2014-05-27

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: -
Sygn. akt I C 968/13 UZASADNIENIE Powód A. D. (1) wniósł o zasadzenie od pozwanego T. S. kwoty 1.944,51 zł. z ustawowymi odsetkami od dnia 19.11.2013r., do dnia zapłaty. W uzasadnieniu powództwa powód podniósł, że jest on właścicielem dwóch działek rolnych o pow. 12,44 ha. W roku 2012 doszło do uszkodzenia darni powyższych działek przez zwierzynę łowną W związku z brakiem porozumienia z dzierżawcą obwodu łowieckiego, zlecił oszacowanie szkód pozwanemu jako rzeczoznawcy w zakresie rolnictwa. Pozw
Czytaj więcej»

I C 1055/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2015-02-25

Data publikacji: 2015-10-13

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: -
Sygnatura akt I C 1055/14 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 lutego 2015 roku Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich w składzie: Przewodniczący: Sędzia SR A. G. Protokolant:Kamila Szwarc po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2015 r. w Ząbkowicach Śląskich sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W. przeciwko W. S. o zapłatę 9141,97 zł oddala powództwo Sygnatura akt I C 1055/14 UZASADNIENIE Powód (...) Niestandaryzowany Sek
Czytaj więcej»