Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
179

I C 12/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2014-02-17

Data publikacji: 2014-02-26

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 12/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 lutego 2014 roku Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Czyniewska Protokolant: Ewelina Potuszyńska po rozpoznaniu w dniu 03 lutego 2014 roku w Ząbkowicach Śląskich na rozprawie sprawy z powództwa M. K. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę kwoty 9.000,00zł I powództwo oddala; II zasądza od powódki M. K. na rzecz pozwanego (...) S.A. w W. kwotę 1.217zł tytułem zwrotu k
Czytaj więcej»

I C 24/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2014-03-06

Data publikacji: 2015-09-17

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 24/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 06 marca 2014 roku Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Czyniewska Protokolant: Ewelina Potuszyńska po rozpoznaniu w dniu 06 marca 2014 roku w Ząbkowicach Śląskich na rozprawie sprawy z powództwa S. Kasy (...) w G. przeciwko M. S. o zapłatę 26.967,76zł I zasądza od pozwanej M. S. na rzecz powoda S. Kasy (...) w G. kwotę 26.891,55zł (dwadzieścia sześć tysięcy osiemset
Czytaj więcej»

III RC 193/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2014-12-09

Data publikacji: 2015-02-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III RC 193/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 09 grudnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: Przewodniczący SSR Piotr Szynkura Protokolant Zofia Wajda po rozpoznaniu w dniu 04.12.2014 roku w Ząbkowicach Śląskich sprawy z powództwa małoletnich powodów P. O. i M. O. (1) reprezentowanych przez przedstawicielkę ustawową I. O. przeciwko M. O. (2) o podwyższenie alimentów I. zasądza od pozwanego M. O. (2) tytuł
Czytaj więcej»

III RC 148/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2015-09-22

Data publikacji: 2015-10-28

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III RC 148 /15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 września 2015 r Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie : Przewodniczący SSR. Piotr Szynkura Protokolant Jadwiga Sztyler po rozpoznaniu w dniu 22 września 2015 roku w Ząbkowicach Śląskich sprawy z powództwa małoletniej powódki J. D. reprezentowanej przez przedstawicielkę ustawową D. D. (1) przeciwko T. Ś. o podwyższenie alimentów I zasądza od pozwanego T. Ś. tytułem podwyższonych a
Czytaj więcej»

III RC 156/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2014-09-17

Data publikacji: 2015-09-18

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III RC 156/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 września 2014 roku Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: Przewodniczący SSR Piotr Szynkura Protokolant Magdalena Przyślakiewicz po rozpoznaniu w dniu 17 września 2014 roku w Ząbkowicach Śląskich sprawy z powództwa B. J. przeciwko M. J. o alimenty I. zasądza od pozwanego M. J. tytułem alimentów na utrzymanie powoda B. J. urodz. (...) kwotę po 500 złotych miesięcznie (
Czytaj więcej»

III RC 177/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2015-01-19

Data publikacji: 2015-02-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III RC 177 /14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 stycznia 2015 r. Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: Przewodniczący SSR Piotr Szynkura Protokolant Zofia Wajda po rozpoznaniu w dniu 19.01.2015 roku w Ząbkowicach Śląskich sprawy z powództwa małoletniej powódki S. M. reprezentowanej przez przedstawicielkę ustawową J. G. przeciwko J. B. o podwyższenie alimentów I. zasądza od pozwanego J. B. tytułem podwyższonych al
Czytaj więcej»

IV P 99/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2019-03-08

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV P 99/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 08 marca 2019 roku Sąd Rejonowy - Sąd Pracy w Z. IV Wydział Pracy w składzie: Przewodniczący: SSR Tomasz Fudali Ławnicy: Renata Zielińska, Ewa Kasprzyk Protokolant: Bernadetta Mączka po rozpoznaniu w dniu 05 marca 2019 roku w Ząbkowicach Śląskich na rozprawie sprawy z powództwa: J. S. przeciwko: A.G. (...) Sp. z o.o. z siedzibą w Z. o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach I zasądza od strony pozwanej A.G. (...) Sp. z o.
Czytaj więcej»

IV P 117/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2016-09-13

Data publikacji: 2016-10-17

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zmiana statusu pracownika lub pracownika - emeryta na status wyłącznie emeryta jest przejściem na emeryturę w rozumieniu art. 92 ze zn. 1 § 1 k.p. Następuje ono zawsze i tylko przez ustanie stosunku pracy. Nabycie uprawnień emerytalnych nie tylko może następować po dacie ustania stosunku pracy, ale także może je poprzedzać. Pracownik (...)
Sygn. akt IV P 117/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 września 2016 roku Sąd Rejonowy - Sąd Pracy w Ząbkowicach Śląskich IV Wydział Pracy w składzie: Przewodniczący: SSR Tomasz Fudali Protokolant: Bernadetta Mączka po rozpoznaniu w dniu 06 września 2016 roku w Ząbkowicach Śląskich na rozprawie sprawy z powództwa: E. C. przeciwko: J. M. prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe (...) J. M. w Z. o zapłatę wynagrodzenia za czas u
Czytaj więcej»

IV P 205/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2015-04-21

Data publikacji: 2015-05-27

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Pojęcie mobbingu nie obejmuje zachowań pracodawcy dozwolonych prawem i wynikających z umownego podporządkowania pracownika w ramach łączącego strony stosunku pracy, w tym w szczególności dot. stosowania kontroli i nadzoru nad wykonywaniem pracy przez pracowników oraz organizowania procesu pracy. Pracodawca w zakresie przysługujących mu (...)
Sygn. akt IV P 205/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 kwietnia 2015 roku Sąd Rejonowy - Sąd Pracy w Ząbkowicach Śląskich IV Wydział Pracy w składzie: Przewodniczący: SSR Tomasz Fudali Ławnicy: Jolanta Rutkowska, Helena Kozłowska Protokolant: Bernadetta Mączka po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2015 roku w Ząbkowicach Śląskich na rozprawie sprawy z powództwa: D. M. przeciwko: (...) Bank (...) S.A. w W. o zapłatę zadośćuczynienia pieniężnego I oddala powództwo; II nie obciąża powó
Czytaj więcej»

IV P 172/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2014-12-02

Data publikacji: 2015-02-02

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Dopuszczalne jest obniżenie wysokości wynagrodzenia burmistrza przez radę gminy w trakcie trwania jego stosunku pracy, czyli w trakcie sprawowania mandatu. Ponadto obniżenie przez radę gminy wynagrodzenia burmistrza nie wymaga jego zgody.
Sygn. akt IV P 172/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 02 grudnia 2014 roku Sąd Rejonowy - Sąd Pracy w Ząbkowicach Śląskich IV Wydział Pracy w składzie: Przewodniczący: SSR Tomasz Fudali Ławnicy: Teresa Hencel, Helena Kozłowska Protokolant: Bernadetta Mączka po rozpoznaniu w dniu 02 grudnia 2014 roku w Ząbkowicach Śląskich na rozprawie sprawy z powództwa: A. H. przeciwko: Urzędowi Miejskiemu w Z. o zapłatę wynagrodzenia za pracę i odszkodowania oddala powództwo. Sygn. akt IV P 172/
Czytaj więcej»