Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
177

I C 12/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2014-02-17

Data publikacji: 2014-02-26

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 12/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 lutego 2014 roku Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Czyniewska Protokolant: Ewelina Potuszyńska po rozpoznaniu w dniu 03 lutego 2014 roku w Ząbkowicach Śląskich na rozprawie sprawy z powództwa M. K. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę kwoty 9.000,00zł I powództwo oddala; II zasądza od powódki M. K. na rzecz pozwanego (...) S.A. w W. kwotę 1.217zł tytułem zwrotu k
Czytaj więcej»

I C 24/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2014-03-06

Data publikacji: 2015-09-17

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 24/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 06 marca 2014 roku Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Czyniewska Protokolant: Ewelina Potuszyńska po rozpoznaniu w dniu 06 marca 2014 roku w Ząbkowicach Śląskich na rozprawie sprawy z powództwa S. Kasy (...) w G. przeciwko M. S. o zapłatę 26.967,76zł I zasądza od pozwanej M. S. na rzecz powoda S. Kasy (...) w G. kwotę 26.891,55zł (dwadzieścia sześć tysięcy osiemset
Czytaj więcej»

I C 1055/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2015-02-25

Data publikacji: 2015-10-13

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: -
Sygnatura akt I C 1055/14 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 lutego 2015 roku Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich w składzie: Przewodniczący: Sędzia SR A. G. Protokolant:Kamila Szwarc po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2015 r. w Ząbkowicach Śląskich sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W. przeciwko W. S. o zapłatę 9141,97 zł oddala powództwo Sygnatura akt I C 1055/14 UZASADNIENIE Powód (...) Niestandaryzowany Sek
Czytaj więcej»

I Ns 22/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2014-12-01

Data publikacji: 2014-12-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: -
Sygn. akt I Ns 22/12 POSTANOWIENIE Dnia 01 grudnia 2014 roku Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Czyniewska Protokolant: Ewelina Potuszyńska po rozpoznaniu w dniu 01 grudnia 2014 roku w Ząbkowicach Śląskich na rozprawie sprawy z wniosku J. S. (1) o stwierdzenie nabycia spadku po zm. A. W. (1) i J. W. (1) I stwierdza, że spadek po A. W. (1) zmarłej dnia 18 lutego 1978 roku w S. ostatnio stale zamieszkałej w S. na podstawie testamentu z d
Czytaj więcej»

I Ns 124/12

postanowienie

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2014-05-08

Data publikacji: 2014-05-27

trafność 100%

Sygn. akt I Ns 124/12 POSTANOWIENIE Dnia 08 maja 2014 roku Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Czyniewska Protokolant: Ewelina Potuszyńska po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2014 roku w Ząbkowicach Śląskich na rozprawie sprawy z wniosku B. Ł. przy uczestnictwie T. M. o dział spadku po zm. M. B. i J. B. postanawia: I ustalić, iż w skład spadku po M. B. zmarłej dnia 09 września 2005 roku w P. wchodzi udział w wysokości 1/2 w nieruchomości
Czytaj więcej»

I Ns 272/12

postanowienie

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2014-03-03

Data publikacji: 2015-09-17

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ns 272/12 POSTANOWIENIE Dnia 03 marca 2014 roku Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Czyniewska Protokolant: Ewelina Potuszyńska po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2014 roku w Ząbkowicach Śląskich na rozprawie sprawy z wniosku Z. R. przy uczestnictwie J. M. o zasiedzenie postanawia: I stwierdzić, że wnioskodawca Z. R. nabył z dniem 11 marca 2011 roku przez zasiedzenie część działki numer (...) o powierzchni 0,0144ha, położonej w
Czytaj więcej»

I Ns 272/12

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2014-03-11

Data publikacji: 2015-09-17

trafność 100%

I Ns 272/12 UZASADNIENIA Wnioskodawca Z. R. wniósł o stwierdzenie , ze z dniem 11.03.2011r., nabył przez zasiedzenie nieruchomość o powierzchni 147 m2., położoną w B. stanowiącą część działki numer (...) dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczysta KW (...) . W uzasadnieniu wniosku wnioskodawca podniósł, że w 1980r., w wyniku odnowienia granic uprawniony geodeta wskazał ojcu wnioskodawcy granice jego gruntu, które następnie zostały potwierdzone w decy
Czytaj więcej»

I Ns 465/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2014-06-27

Data publikacji: 2015-09-17

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ns 465/13 POSTANOWIENIE Dnia 27 czerwca 2014 roku Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Aneta Gawron Protokolant: Ewelina Potuszyńska po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2014 roku w Ząbkowicach Śląskich na rozprawie sprawy z wniosku J. Z. i R. Z. przy uczestnictwie E. Z. (1) i Skarbu Państwa- Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe” Nadleśnictwo B. o zasiedzenie postanawia: I oddalić wniosek; II zasądzić od wnioskodawców J. Z. i R
Czytaj więcej»

I Ns 382/11

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2014-01-31

Data publikacji: 2015-09-17

trafność 100%

I Ns 382/11 UZASADNIENIE Wnioskodawczyni M. M. wniosła o zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w B. składającej się z działek numer (...) w ten sposób aby wnioskodawczyni przyznać ½ powierzchni o obszarze 0,535 ha. W uzasadnieniu wniosku wnioskodawczyni podniosła od lat między wnioskodawczynią a uczestnikiem zaczęły narastać konflikty związane z brakiem porozumienia co do korzystania z nieruchomości. Wnioskodawczyni została pozbawiona możliwości zamieszkania w budynku mieszkalnym. Uc
Czytaj więcej»

I Ns 620/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2014-10-23

Data publikacji: 2015-09-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: -
Sygn. akt I Ns 620/14 POSTANOWIENIE Dnia 23 października 2014 roku Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Czyniewska Protokolant: Ewelina Potuszyńska po rozpoznaniu w dniu 23 października 2014 roku w Ząbkowicach Śląskich sprawy z wniosku (...) S.A. z siedzibą przy ul. (...) w N. przy udziale J. S. o złożenie do depozytu sądowego postanawia: oddalić wniosek. Sygn. akt I Ns 620/14 UZASADNIENIE (...) S.A. z siedziba w Niemczy wniósł o zezwole
Czytaj więcej»