Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
178

I C 440/12

wyrok

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2014-02-10

Data publikacji: 2014-02-25

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 440/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 lutego 2014 roku Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Czyniewska Protokolant: Ewelina Potuszyńska po rozpoznaniu w dniu 27 stycznia 2014 roku w Ząbkowicach Śląskich na rozprawie sprawy z powództwa D. P. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w Ł. o zapłatę kwoty 3.640,00zł I zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w Ł. na rzecz powoda D. P. kwotę 2.000zł (dwa tysiące
Czytaj więcej»

I C 449/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2015-03-04

Data publikacji: 2015-10-12

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: -
Sygnatura akt I C 449/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 04 marca 2015 roku Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich w składzie: Przewodniczący: Sędzia SR Aneta Gawron Protokolant:Kamila Szwarc po rozpoznaniu w dniu 04 marca 2015 r. w Ząbkowicach Śląskich sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W. przeciwko D. B. o zapłatę 2288,52 zł I uchyla wyrok zaoczny z dnia 09 września 2014 roku wydany w sprawie I C 449/14; II powództwo
Czytaj więcej»

I C 592/12

wyrok

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2014-02-06

Data publikacji: 2014-02-19

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 592/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 06 lutego 2014 roku Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Czyniewska Protokolant: Ewelina Potuszyńska po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2014 roku w Ząbkowicach Śląskich na rozprawie sprawy z powództwa M. S. przeciwko (...) S.A. V. (...) w W. o zapłatę kwoty 15.849,39zł I powództwo oddala; II zasądza od powoda M. S. na rzecz strony pozwanej (...) S.A. V. (...) w W. kwo
Czytaj więcej»

I C 592/12

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2014-02-18

Data publikacji: 2014-02-21

trafność 100%

Istotność:

I C 592/12 UZASADNIENIE Powód M. s. wniósł o zasądzenie od pozwanego (...) S.A. V. (...) w W. kwoty 15.849,39 zł., z ustawowymi odsetkami od dnia 11.04.2012r. W uzasadnieniu powództwa powód podniósł, że w dniu 22.12.2011r., około godziny 21 na drodze pomiędzy miejscowością S. a s. doszło do zderzenia , w wyniku którego uszkodzony został pojazd powoda marki B. (...) nr rejestracyjny (...) . Do kolizji doszło z winy nieustalonego kierowy jadącego z naprzeciwka. Powód chcąc uniknąć zderzenia czołow
Czytaj więcej»

I C 634/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2014-02-04

Data publikacji: 2015-09-17

trafność 100%

Sygn. akt I C 634/13 UZASADNIENIE Powód Ł. K. wniósł o zasądzenie od pozwanego G. O. kwoty 5.000 zł. tytułem wynagrodzenia za wykonaną pracę u pozwanego G. O. . W uzasadnieniu pozwu podniósł, że w dniu 26 maja 2012r., uzgodnił ustnie z pozwanym, ze zostani3e zatrudniony w jego firmie na podstawie umowy zlecenia a w późniejszym terminie na podstawie umowy o pracę. Z wynagrodzeniem miesięcznym 2000 zł. Podniósł, że pracę u pozwanego wykonywał od 28 maja 2011r., do 10.08.2011r., zaś wynagrodzenie o
Czytaj więcej»

I C 654/12

wyrok

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2014-04-03

Data publikacji: 2014-04-24

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: -
Sygnatura akt I C 654/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 03 kwietnia 2014 roku Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Czyniewska Protokolant: Ewelina Potuszyńska po rozpoznaniu w dniu 24 marca 2014 roku w Ząbkowicach Śląskich na rozprawie sprawy z powództwa W. K. przeciwko R. H. o zapłatę 11.235,00zł I powództwo oddala; II zasądza od powoda W. K. na rzecz pozwanej R. H. kwotę 2.417zł tytułem zwrotu kosztów procesu; III nakaz
Czytaj więcej»

I C 662/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2014-04-08

Data publikacji: 2014-06-03

trafność 100%

I C 662/13 UZASADNIENIE Małoletni powód M. B. (1) reprezentowany przez przedstawiciela ustawowego A. B. (1) wniósł o zasądzenie od strony pozwanej Towarzystwa (...) S.A. w W. kwoty 50.000 zł., tytułem zadośćuczynienia z ustawowymi odsetkami od kwoty 20.000 zł., od dnia 22.05.2012r., do dnia zapłaty i od kwoty 30.000 zł., od dnia doręczenia pozwu do dnia zapłaty oraz o zasądzenie na jego rzecz nieterminowej renty w wysokości 700 zł., miesięcznie płatnej do 10-go każdego miesiąca od stycznia 2012r
Czytaj więcej»

I Ns 124/12

postanowienie

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2014-05-08

Data publikacji: 2014-05-27

trafność 100%

Sygn. akt I Ns 124/12 POSTANOWIENIE Dnia 08 maja 2014 roku Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Czyniewska Protokolant: Ewelina Potuszyńska po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2014 roku w Ząbkowicach Śląskich na rozprawie sprawy z wniosku B. Ł. przy uczestnictwie T. M. o dział spadku po zm. M. B. i J. B. postanawia: I ustalić, iż w skład spadku po M. B. zmarłej dnia 09 września 2005 roku w P. wchodzi udział w wysokości 1/2 w nieruchomości
Czytaj więcej»

I Ns 382/11

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2014-01-31

Data publikacji: 2015-09-17

trafność 100%

I Ns 382/11 UZASADNIENIE Wnioskodawczyni M. M. wniosła o zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w B. składającej się z działek numer (...) w ten sposób aby wnioskodawczyni przyznać ½ powierzchni o obszarze 0,535 ha. W uzasadnieniu wniosku wnioskodawczyni podniosła od lat między wnioskodawczynią a uczestnikiem zaczęły narastać konflikty związane z brakiem porozumienia co do korzystania z nieruchomości. Wnioskodawczyni została pozbawiona możliwości zamieszkania w budynku mieszkalnym. Uc
Czytaj więcej»

I Ns 465/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2014-06-27

Data publikacji: 2015-09-17

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ns 465/13 POSTANOWIENIE Dnia 27 czerwca 2014 roku Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Aneta Gawron Protokolant: Ewelina Potuszyńska po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2014 roku w Ząbkowicach Śląskich na rozprawie sprawy z wniosku J. Z. i R. Z. przy uczestnictwie E. Z. (1) i Skarbu Państwa- Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe” Nadleśnictwo B. o zasiedzenie postanawia: I oddalić wniosek; II zasądzić od wnioskodawców J. Z. i R
Czytaj więcej»