Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
176

I C 440/12

wyrok

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2014-02-10

Data publikacji: 2014-02-25

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 440/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 lutego 2014 roku Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Czyniewska Protokolant: Ewelina Potuszyńska po rozpoznaniu w dniu 27 stycznia 2014 roku w Ząbkowicach Śląskich na rozprawie sprawy z powództwa D. P. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w Ł. o zapłatę kwoty 3.640,00zł I zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w Ł. na rzecz powoda D. P. kwotę 2.000zł (dwa tysiące
Czytaj więcej»

I C 449/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2015-03-04

Data publikacji: 2015-10-12

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: -
Sygnatura akt I C 449/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 04 marca 2015 roku Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich w składzie: Przewodniczący: Sędzia SR Aneta Gawron Protokolant:Kamila Szwarc po rozpoznaniu w dniu 04 marca 2015 r. w Ząbkowicach Śląskich sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W. przeciwko D. B. o zapłatę 2288,52 zł I uchyla wyrok zaoczny z dnia 09 września 2014 roku wydany w sprawie I C 449/14; II powództwo
Czytaj więcej»

I C 662/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2014-04-08

Data publikacji: 2014-06-03

trafność 100%

I C 662/13 UZASADNIENIE Małoletni powód M. B. (1) reprezentowany przez przedstawiciela ustawowego A. B. (1) wniósł o zasądzenie od strony pozwanej Towarzystwa (...) S.A. w W. kwoty 50.000 zł., tytułem zadośćuczynienia z ustawowymi odsetkami od kwoty 20.000 zł., od dnia 22.05.2012r., do dnia zapłaty i od kwoty 30.000 zł., od dnia doręczenia pozwu do dnia zapłaty oraz o zasądzenie na jego rzecz nieterminowej renty w wysokości 700 zł., miesięcznie płatnej do 10-go każdego miesiąca od stycznia 2012r
Czytaj więcej»

I Ns 382/11

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2014-01-31

Data publikacji: 2015-09-17

trafność 100%

I Ns 382/11 UZASADNIENIE Wnioskodawczyni M. M. wniosła o zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w B. składającej się z działek numer (...) w ten sposób aby wnioskodawczyni przyznać ½ powierzchni o obszarze 0,535 ha. W uzasadnieniu wniosku wnioskodawczyni podniosła od lat między wnioskodawczynią a uczestnikiem zaczęły narastać konflikty związane z brakiem porozumienia co do korzystania z nieruchomości. Wnioskodawczyni została pozbawiona możliwości zamieszkania w budynku mieszkalnym. Uc
Czytaj więcej»

I Ns 674/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2014-10-02

Data publikacji: 2014-10-20

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: -
Sygn. akt I Ns 674/13 POSTANOWIENIE Dnia 02 października 2014 roku Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Czyniewska Protokolant: Ewelina Potuszyńska po rozpoznaniu w dniu 18 września 2014 roku w Ząbkowicach Śląskich na rozprawie sprawy z wniosku B. B. i W. B. przy udziale A. M. o ustanowienie drogi koniecznej postanawia: I wniosek oddalić; II ustalić, że wnioskodawcy i uczestnik ponoszą koszty związane ze swoim udziałem w sprawie; III zwr
Czytaj więcej»

I Ns 840/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2014-12-22

Data publikacji: 2015-09-17

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: -
Sygn. akt I Ns 840/13 POSTANOWIENIE Dnia 22 grudnia 2014 roku Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Czyniewska Protokolant: Ewelina Potuszyńska po rozpoznaniu w dniu 22 grudnia 2014 roku w Ząbkowicach Śląskich na rozprawie sprawy z wniosku W. S. o uznanie za zmarłą T. G. postanawia: I oddalić wniosek; II ustalić, że wnioskodawca ponosi koszty związane ze swoim udziałem w sprawie. I Ns 840/13 UZASADNIENIE Wnioskodawca W. szabat wniósł o uz
Czytaj więcej»

II K 2/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2015-10-20

Data publikacji: 2016-02-08

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt II K 2/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 października 2015 r. Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śl. II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący:SSR Anna Kudryńska Protokolant:Agnieszka Wójcik Przy udziale Prokuratora: Beata Ignacak z Prokuratury Rejonowej w Ząbkowicach Śl. za Prokuraturę Rejonową Ł. po rozpoznaniu w dniu 02.02.2015 r., 03.03.2015 r., 30.03.2015 r., 29.06.2015 r., 30.06.2015 r., 08.09.2015 r., 13.10.2015 r., w Z. sprawy J. M. syna J. i S. z d. P. ur. (..
Czytaj więcej»

II K 19/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2015-03-05

Data publikacji: 2015-03-23

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt Sygnatura Ds. 72/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 05 marca 2015 roku II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Protokolant: przy udziale Prokuratora Beaty Ignacak z po rozpoznaniu w dniu sprawy M. C. (1) s. H. i U. z domu P. ur. (...) w Z. Śl. oskarżonego o to, że: w dniu 13 stycznia 2015 r. w Z. Śl. woj (...) z niezamkniętego budynku lokalu (...) dokonał zaboru w celu przywłaszczenia zmywarko-wyparzarki koloru srebrnego wartości 1000 zł na szkodę P. D. i K. D.
Czytaj więcej»

I C 691/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2014-06-16

Data publikacji: 2014-07-18

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: -
Sygnatura akt I C 691/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 czerwca 2014 roku Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Czyniewska Protokolant: Ewelina Potuszyńska po rozpoznaniu w dniu 05 czerwca 2014 roku w Ząbkowicach Śląskich na rozprawie sprawy z powództwa K. J. przeciwko E. J. o zapłatę 6.687,00zł I zasądza od pozwanej E. J. na rzecz powoda K. J. kwotę 5.280,64zł (pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych sześćdziesiąt
Czytaj więcej»

I C 823/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2014-09-24

Data publikacji: 2014-10-27

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: -
Sygnatura akt I C 823/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 września 2014 r. Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich w składzie: Przewodniczący: Sędzia SR Aneta Gawron Protokolant:Katarzyna Czerniawska po rozpoznaniu w dniu 24 września 2014 r. w Ząbkowicach Śląskich sprawy z powództwa P. P. przeciwko (...) S.A. w S. - o zapłatę 6 464,79 zł I zasądza od strony pozwanej (...) S.A. w S. na rzecz powoda P. P. kwotę 6.000 zł (sześć tysięcy złotych) wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od
Czytaj więcej»