Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
179

IV P 48/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2020-12-04

Data publikacji: 2021-01-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Określenie rodzaju wykonywanej przez pracownika pracy należy do istotnych elementów treści umowy o pracę (art. 29 § 1 pkt 1 k.p.). Wprowadzenie do treści łączącej strony umowy o pracę postanowień mniej korzystnych dla pracownika wymaga zatem albo zgody pracownika na propozycję pracodawcy zmiany umowy (w trybie tzw. porozumienia zmieniającego (...)
Sygn. akt IV P 48/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 04 grudnia 2020 roku Sąd Rejonowy - Sąd Pracy w Z. IV Wydział Pracy w składzie: Przewodniczący: sędzia Tomasz Fudali Ławnicy: Magdalena Ragan, Teresa Hencel Protokolant: st. sekretarz sądowy Anna Dymska po rozpoznaniu w dniu 04 grudnia 2020 roku w Ząbkowicach Śląskich na rozprawie sprawy z powództwa M. S. przeciwko (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. o ustalenie treści stosunku pracy wraz z roszczeniem ewentualnym o zapłatę odszkod
Czytaj więcej»

I C 162/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2015-07-13

Data publikacji: 2015-07-30

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: roszczenie wynikające z umowy zawartej między uczelnią (publiczną i niepubliczną) a studentem w przedmiocie ustalenia warunków opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne wymienione w punktach 1-6 artykułu 99 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym przedawniają się z upływem lat 3. #-letni termin przedawnienia (...)
Sygnatura akt I C 162/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 lipca 2015 roku Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski Protokolant: Ewelina Potuszyńska po rozpoznaniu w dniu 13 lipca 2015 roku w Ząbkowicach Śląskich na rozprawie sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. w W. przeciwko M. Ł. (1) o zapłatę 14.228,58zł oddala powództwo. Sygnatura akt I C 162/15 UZASADNIENIE Powód (...) Spółka z o.o. w W. wniósł o zasądzenie na
Czytaj więcej»

I C 169/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2014-09-17

Data publikacji: 2014-10-27

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: -
Sygn. akt I C 169/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 września 2014 roku Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich w składzie: Przewodniczący: Sędzia SR Aneta Gawron Protokolant: Bernadetta Mączka po rozpoznaniu w dniu 09 września 2014 roku w Ząbkowicach Śląskich na rozprawie sprawy z powództwa: Z. W. przeciwko J. S. i R. S. o zapłatę 8.000,00zł I zasądza solidarnie od pozwanych J. S. i R. S. na rzecz powódki Z. W. kwotę 6.950 złotych (sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) z ustawow
Czytaj więcej»

I C 184/11

wyrok

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2014-05-12

Data publikacji: 2014-06-04

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 184/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 maja 2014 roku Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Czyniewska Protokolant: Ewelina Potuszyńska po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2014 roku w Ząbkowicach Śląskich na rozprawie sprawy z powództwa S. B. przeciwko Towarzystwo (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę kwoty 21.480,00zł I zasądza od strony pozwanej Towarzystwa (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powódki S.
Czytaj więcej»

I C 184/11

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2014-06-02

Data publikacji: 2014-06-06

trafność 100%

Sygn. akt I C 184/11 UZASADNIENIE Powódka S. B. wniosła o zasadzenie od strony pozwanej (...) S.A. w W. kwotę 6.000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 5 kwietnia 2010r., tytułem zadośćuczynienia. Oraz zasądzenie od strony pozwanej kwoty 480 zł., tytułem zwrotu kosztów opieki osób trzecich z ustawowymi odsetkami od dnia wytoczenia powództwa. W uzasadnieniu powództwa powódka podniosła, że w dniu 22.01.2010r., została potracona przez samochód kierowany przez J. G. . Sprawca zdarzenia kierował pojazd
Czytaj więcej»

I C 194/12

wyrok

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2014-04-03

Data publikacji: 2014-04-29

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: -
Sygnatura akt I C 194/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 03 kwietnia 2014 roku Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Czyniewska Protokolant: Ewelina Potuszyńska po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2014 roku w Ząbkowicach Śląskich na rozprawie sprawy z powództwa R. W. przeciwko A. G. i K. G. o zapłatę kwoty 6.000,00zł I zasądza solidarnie od pozwanych A. G. i K. G. na rzecz powoda R. W. kwotę 5.000zł (pięć tysięcy złotych) z usta
Czytaj więcej»

I C 220/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2014-03-06

Data publikacji: 2014-03-24

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 220/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 06 marca 2014 roku Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Czyniewska Protokolant: Ewelina Potuszyńska po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2014 roku w Ząbkowicach Śląskich na rozprawie sprawy z powództwa P. B. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w S. o zapłatę kwoty 14.000,00zł I zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w S. na rzecz powoda P. B. kwotę 7.500zł (siedem tysięcy
Czytaj więcej»

I C 252/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2014-09-08

Data publikacji: 2018-05-14

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: -
Sygnatura akt I C 252/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 08 września 2014 roku Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Czyniewska Protokolant: Ewelina Potuszyńska po rozpoznaniu w dniu 08 września 2014 roku w Ząbkowicach Śląskich na rozprawie sprawy z powództwa J. S. przeciwko L. C. (1) o ustalenie stosunku prawnego I powództwo oddala; II zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 77zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Sygn. ak
Czytaj więcej»

I C 254/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2015-08-31

Data publikacji: 2015-09-14

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 254/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 sierpnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Czyniewska Protokolant: Ewelina Potuszyńska po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2015 roku w Ząbkowicach Śląskich na rozprawie sprawy z powództwa K. G. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 6.000,00zł I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powódki K. G. kwotę 1.000zł (jeden tysiąc złotych) z ustawowymi od
Czytaj więcej»

I C 353/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2014-05-07

Data publikacji: 2015-09-17

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: -
Sygnatura akt I C 353/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 07 maja 2014 roku Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich w składzie: Przewodniczący: Sędzia SR A. G. Protokolant:Kamila Szwarc po rozpoznaniu w dniu 30 kwietnia 2014 r. w Ząbkowicach Śląskich sprawy z powództwa J. Z. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę 17665,89 zł I zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz powódki J. Z. kwotę 17665,89 zł (siedemnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć złotych osie
Czytaj więcej»