Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
178

I C 634/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2014-02-04

Data publikacji: 2015-09-17

trafność 100%

Sygn. akt I C 634/13 UZASADNIENIE Powód Ł. K. wniósł o zasądzenie od pozwanego G. O. kwoty 5.000 zł. tytułem wynagrodzenia za wykonaną pracę u pozwanego G. O. . W uzasadnieniu pozwu podniósł, że w dniu 26 maja 2012r., uzgodnił ustnie z pozwanym, ze zostani3e zatrudniony w jego firmie na podstawie umowy zlecenia a w późniejszym terminie na podstawie umowy o pracę. Z wynagrodzeniem miesięcznym 2000 zł. Podniósł, że pracę u pozwanego wykonywał od 28 maja 2011r., do 10.08.2011r., zaś wynagrodzenie o
Czytaj więcej»

I C 592/12

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2014-02-18

Data publikacji: 2014-02-21

trafność 100%

Istotność:

I C 592/12 UZASADNIENIE Powód M. s. wniósł o zasądzenie od pozwanego (...) S.A. V. (...) w W. kwoty 15.849,39 zł., z ustawowymi odsetkami od dnia 11.04.2012r. W uzasadnieniu powództwa powód podniósł, że w dniu 22.12.2011r., około godziny 21 na drodze pomiędzy miejscowością S. a s. doszło do zderzenia , w wyniku którego uszkodzony został pojazd powoda marki B. (...) nr rejestracyjny (...) . Do kolizji doszło z winy nieustalonego kierowy jadącego z naprzeciwka. Powód chcąc uniknąć zderzenia czołow
Czytaj więcej»

I C 654/12

wyrok

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2014-04-03

Data publikacji: 2014-04-24

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: -
Sygnatura akt I C 654/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 03 kwietnia 2014 roku Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Czyniewska Protokolant: Ewelina Potuszyńska po rozpoznaniu w dniu 24 marca 2014 roku w Ząbkowicach Śląskich na rozprawie sprawy z powództwa W. K. przeciwko R. H. o zapłatę 11.235,00zł I powództwo oddala; II zasądza od powoda W. K. na rzecz pozwanej R. H. kwotę 2.417zł tytułem zwrotu kosztów procesu; III nakaz
Czytaj więcej»

I C 691/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2014-06-16

Data publikacji: 2014-07-18

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: -
Sygnatura akt I C 691/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 czerwca 2014 roku Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Czyniewska Protokolant: Ewelina Potuszyńska po rozpoznaniu w dniu 05 czerwca 2014 roku w Ząbkowicach Śląskich na rozprawie sprawy z powództwa K. J. przeciwko E. J. o zapłatę 6.687,00zł I zasądza od pozwanej E. J. na rzecz powoda K. J. kwotę 5.280,64zł (pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych sześćdziesiąt
Czytaj więcej»

I C 662/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2014-04-08

Data publikacji: 2014-06-03

trafność 100%

I C 662/13 UZASADNIENIE Małoletni powód M. B. (1) reprezentowany przez przedstawiciela ustawowego A. B. (1) wniósł o zasądzenie od strony pozwanej Towarzystwa (...) S.A. w W. kwoty 50.000 zł., tytułem zadośćuczynienia z ustawowymi odsetkami od kwoty 20.000 zł., od dnia 22.05.2012r., do dnia zapłaty i od kwoty 30.000 zł., od dnia doręczenia pozwu do dnia zapłaty oraz o zasądzenie na jego rzecz nieterminowej renty w wysokości 700 zł., miesięcznie płatnej do 10-go każdego miesiąca od stycznia 2012r
Czytaj więcej»

I C 823/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2014-09-24

Data publikacji: 2014-10-27

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: -
Sygnatura akt I C 823/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 września 2014 r. Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich w składzie: Przewodniczący: Sędzia SR Aneta Gawron Protokolant:Katarzyna Czerniawska po rozpoznaniu w dniu 24 września 2014 r. w Ząbkowicach Śląskich sprawy z powództwa P. P. przeciwko (...) S.A. w S. - o zapłatę 6 464,79 zł I zasądza od strony pozwanej (...) S.A. w S. na rzecz powoda P. P. kwotę 6.000 zł (sześć tysięcy złotych) wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od
Czytaj więcej»

I C 162/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2015-07-13

Data publikacji: 2015-07-30

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: roszczenie wynikające z umowy zawartej między uczelnią (publiczną i niepubliczną) a studentem w przedmiocie ustalenia warunków opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne wymienione w punktach 1-6 artykułu 99 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym przedawniają się z upływem lat 3. #-letni termin przedawnienia (...)
Sygnatura akt I C 162/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 lipca 2015 roku Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Wesołowski Protokolant: Ewelina Potuszyńska po rozpoznaniu w dniu 13 lipca 2015 roku w Ząbkowicach Śląskich na rozprawie sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. w W. przeciwko M. Ł. (1) o zapłatę 14.228,58zł oddala powództwo. Sygnatura akt I C 162/15 UZASADNIENIE Powód (...) Spółka z o.o. w W. wniósł o zasądzenie na
Czytaj więcej»

I C 184/11

wyrok

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2014-05-12

Data publikacji: 2014-06-04

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 184/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 maja 2014 roku Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Czyniewska Protokolant: Ewelina Potuszyńska po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2014 roku w Ząbkowicach Śląskich na rozprawie sprawy z powództwa S. B. przeciwko Towarzystwo (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę kwoty 21.480,00zł I zasądza od strony pozwanej Towarzystwa (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powódki S.
Czytaj więcej»

I C 194/12

wyrok

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2014-04-03

Data publikacji: 2014-04-29

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: -
Sygnatura akt I C 194/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 03 kwietnia 2014 roku Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Czyniewska Protokolant: Ewelina Potuszyńska po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2014 roku w Ząbkowicach Śląskich na rozprawie sprawy z powództwa R. W. przeciwko A. G. i K. G. o zapłatę kwoty 6.000,00zł I zasądza solidarnie od pozwanych A. G. i K. G. na rzecz powoda R. W. kwotę 5.000zł (pięć tysięcy złotych) z usta
Czytaj więcej»

I C 254/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich

Data orzeczenia: 2015-08-31

Data publikacji: 2015-09-14

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 254/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 sierpnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Czyniewska Protokolant: Ewelina Potuszyńska po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2015 roku w Ząbkowicach Śląskich na rozprawie sprawy z powództwa K. G. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 6.000,00zł I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powódki K. G. kwotę 1.000zł (jeden tysiąc złotych) z ustawowymi od
Czytaj więcej»