Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 620/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich z 2014-10-23

Sygn. akt I Ns 620/14

POSTANOWIENIE

Dnia 23 października 2014 roku

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Agnieszka Czyniewska

Protokolant: Ewelina Potuszyńska

po rozpoznaniu w dniu 23 października 2014 roku w Ząbkowicach Śląskich

sprawy z wniosku (...) S.A. z siedzibą przy ul. (...) w N.

przy udziale J. S.

o złożenie do depozytu sądowego

postanawia:

oddalić wniosek.

Sygn. akt I Ns 620/14

UZASADNIENIE

(...) S.A. z siedziba w Niemczy wniósł o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 614,40 zł., jako świadczenia z tytułu wykupu akcji nr (...)- (...).

W uzasadnieniu wniosku wnioskodawca podniósł, że wnioskodawca prowadzi procedurę przymusowego wykupu akcji mniejszościowych akcjonariuszy.

Zgodnie z art. 416§4 k.s.h. od momentu ogłoszenia uchwały w Monitorze Sądowym i Gospodarczym uczestnik J. S. miał miesiąc na złożenie akcji w Spółce celem wykupienia i przekazania mu ceny wykupu.

Uczestnik tego nie uczynił.

Wnioskodawca ma termin miesięczny na przekazanie ceny wykupu akcjonariuszom , uczestnik zaś nie wskazał wnioskodawcy danych niezbędnych do przekazania kwoty oraz nie zgłosił po odbiór osobiście , nie wskazał też pełnomocnika ani osoby upoważnionej do odbioru świadczenia.

Złożenie więc świadczenia do depozytu sądowego jest niezbędne.

Sąd zważył:

Zgodnie z art. 467 k.c. dłużnik może złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego jeżeli wskutek okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, nie wie, kto jest wierzycielem, albo nie zna miejsca zamieszkania lub siedziby wierzyciela, jeżeli wierzyciel nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych ani przedstawiciela uprawnionego do przyjęcia świadczenia, jeżeli powstał spór, kto jest wierzycielem, jeżeli z powodu innych okoliczności dotyczących osoby wierzyciela świadczenie nie może być spełnione.

W ocenie Sądu żadna z powyższych przesłanek nie zachodzi w niniejszej sprawie.

Wnioskodawca jako podstawę swojego roszczenia podał, ze uczestnik nie wskazał wnioskodawcy danych niezbędnych do przekazania kwoty oraz nie zgłosił się tez po jej odbiór osobiście, nie wskazał też pełnomocnika ani osoby upoważnionej do odbioru świadczenia.

Co do zasady uprawnienie dłużnika do złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu uzasadnione jest tym, że w pewnych okolicznościach nie może on spełnić świadczenia zgodnie z treścią zobowiązania z przyczyn leżących wyłącznie po stronie wierzyciela, stąd wszystkie podstawy złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu dotyczą osoby wierzyciela i muszą one uniemożliwiać spełnienie świadczenia bezpośrednio wierzycielowi.

Okoliczności podane we wniosku tj., nie wskazanie wnioskodawcy danych niezbędnych do przekazania kwoty, czy tez nie wskazanie pełnomocnika ani osoby upoważnionej do odbioru świadczenia, nie uniemożliwia dłużnikowi tj,., wnioskodawcy spełnienia świadczenia, skoro znana jest jej osoba wierzyciela i znany też jest adres wierzyciela.

Zgodnie z art. 454 k.c. dług pieniężny jest długiem oddawczym i powinien być spełniony w miejscu zamieszkania (siedzibie) dłużnika.

Wnioskodawca zatem, w wypadku nie wskazanie wnioskodawcy danych niezbędnych do przekazania kwoty, czy tez nie wskazanie pełnomocnika ani osoby upoważnionej do odbioru świadczenia, powinien wykonać świadczenie przez przesłanie określonej kwoty przekazem pocztowym.

Doręczenie świadczenia przekazem pocztowym jest udokumentowane – przez potwierdzenie przekazu.

Z tych też powodów Sąd uznał, ze nie zachodzą przesłanki z art. 467 k.c. i orzekł jak w sentencji postanowienia.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Łabaz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Czyniewska
Data wytworzenia informacji: